Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 20 95% 100% 5%
2020 29 93.103% 96.429% 3.448%
2019 9 88.889% 100% 11.111%
2018 20 100% 100% 0%
2017 27 96.296% 96.296% 0%
2016 18 100% 100% 0%
2015 20 95% 95% 0%
2014 27 100% 100% 0%
2013 28 85.714% 85.714% 0%
2012 15 73.333% 73.333% 0%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 10
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2500250 20
  95%
  100%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 29
  93%
  96%
  3%
2019 2500250 9
  89%
  100%
  11%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2018 2500250 20
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 27
  96%
  96%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2500250 18
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 20
  95%
  95%
  0%
2014 2500250 27
  100%
  100%
  0%
2013 2500250 28
  86%
  86%
  0%
2012 2500250 15
  73%
  73%
  0%
2011 2500250 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2021 2500250 20 5% 0% 50% 40% 0% 5%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500250 29 0% 0% 52% 41% 3% 3%
2019 2500250 9 11% 0% 56% 22% 0% 11%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2018 2500250 20 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2017 2500250 27 4% 0% 59% 33% 4% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2016 2500250 18 6% 6% 50% 39% 0% 0%
2015 2500250 20 15% 0% 50% 30% 5% 0%
2014 2500250 27 4% 4% 52% 41% 0% 0%
2013 2500250 28 0% 0% 46% 39% 14% 0%
2012 2500250 15 0% 0% 47% 27% 27% 0%
2011 2500250 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%