Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 82 100% 100% 0%
2021 58 100% 100% 0%
2020 84 100% 100% 0%
2019 78 100% 100% 0%
2018 60 96.667% 96.667% 0%
2017 70 100% 100% 0%
2016 72 98.611% 100% 1.389%
2015 70 98.571% 98.571% 0%
2014 76 100% 100% 0%
2013 79 96.203% 97.436% 1.266%
2012 80 96.25% 98.718% 2.5%
2011 99 90.909% 90.909% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 82
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2021 2500250 58
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2020 2500250 84
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 78
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 60
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 70
  100%
  100%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2016 2500250 72
  99%
  100%
  1%
1353 96
  67%
  80%
  17%
2015 2500250 70
  99%
  99%
  0%
2014 2500250 76
  100%
  100%
  0%
2013 2500250 79
  96%
  97%
  1%
2012 2500250 80
  96%
  99%
  2%
2011 2500250 99
  91%
  91%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 82 5% 20% 73% 2% 0% 0%
1353 64 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2021 2500250 58 5% 47% 43% 5% 0% 0%
1353 64 0% 50% 25% 0% 25% 0%
2020 2500250 84 4% 25% 65% 6% 0% 0%
2019 2500250 78 5% 4% 88% 3% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500250 60 3% 5% 82% 7% 3% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500250 70 4% 13% 64% 19% 0% 0%
1353 80 0% 0% 60% 20% 0% 20%
2016 2500250 72 4% 6% 86% 3% 0% 1%
1353 96 0% 0% 0% 67% 17% 17%
2015 2500250 70 4% 4% 84% 6% 1% 0%
2014 2500250 76 5% 5% 80% 9% 0% 0%
2013 2500250 79 5% 4% 75% 13% 3% 1%
2012 2500250 80 0% 0% 69% 28% 1% 3%
2011 2500250 99 2% 0% 56% 33% 9% 0%