Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 16 93.75% 100% 6.25%
2020 8 100% 100% 0%
2019 10 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%
2017 17 94.118% 100% 5.882%
2016 12 91.667% 100% 8.333%
2015 16 87.5% 93.333% 6.25%
2014 20 95% 100% 5%
2013 20 95% 100% 5%
2012 30 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 10
  100%
  100%
  0%
2503702 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500241 3
  100%
  100%
  0%
2500250 16
  94%
  100%
  6%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500250 8
  100%
  100%
  0%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 10
  100%
  100%
  0%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500250 14
  100%
  100%
  0%
2500251 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 1
  0%
  0%
  0%
2500241 6
  100%
  100%
  0%
2500250 17
  94%
  100%
  6%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2500893 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500250 12
  92%
  100%
  8%
2500890 4
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500250 16
  88%
  93%
  6%
2500244 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 4
  75%
  75%
  0%
2500250 20
  95%
  100%
  5%
2013 2500250 20
  95%
  100%
  5%
2012 2500250 30
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 10 10% 40% 40% 10% 0% 0%
2503702 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500241 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2500250 16 6% 38% 50% 0% 0% 6%
2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 8 13% 38% 50% 0% 0% 0%
2500890 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500250 10 0% 30% 70% 0% 0% 0%
2500890 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500250 14 7% 0% 71% 21% 0% 0%
2500251 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502443 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500241 6 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2500250 17 12% 0% 53% 29% 0% 6%
2500890 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500241 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500250 12 8% 8% 58% 17% 0% 8%
2500890 4 25% 25% 50% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500241 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 16 6% 31% 44% 6% 6% 6%
2500244 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500241 4 25% 25% 0% 25% 25% 0%
2500250 20 0% 45% 45% 5% 0% 5%
2013 2500250 20 5% 0% 75% 15% 0% 5%
2012 2500250 30 3% 50% 30% 17% 0% 0%