Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 100% 100% 0%
2021 30 96.667% 100% 3.333%
2020 13 84.615% 84.615% 0%
2019 8 100% 100% 0%
2018 17 94.118% 94.118% 0%
2017 24 95.833% 95.833% 0%
2016 22 95.455% 100% 4.545%
2015 18 100% 100% 0%
2014 24 87.5% 87.5% 0%
2013 23 100% 100% 0%
2012 15 93.333% 93.333% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 16
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 30
  97%
  100%
  3%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2020 2500250 13
  85%
  85%
  0%
2019 2500250 8
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 17
  94%
  94%
  0%
2017 2500250 24
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 22
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 18
  100%
  100%
  0%
2014 2500250 24
  88%
  88%
  0%
2013 2500250 23
  100%
  100%
  0%
2012 2500250 15
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 16 6% 6% 88% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500250 30 7% 3% 70% 17% 0% 3%
1353 48 0% 0% 33% 0% 33% 33%
2020 2500250 13 0% 0% 62% 23% 15% 0%
2019 2500250 8 0% 0% 88% 13% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500250 17 0% 0% 76% 18% 6% 0%
2017 2500250 24 4% 8% 67% 17% 4% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500250 22 5% 18% 59% 14% 0% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500250 18 6% 6% 61% 28% 0% 0%
2014 2500250 24 4% 0% 42% 42% 13% 0%
2013 2500250 23 4% 0% 43% 52% 0% 0%
2012 2500250 15 0% 0% 73% 20% 7% 0%