Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 74 91.892% 97.143% 5.405%
2021 79 88.608% 92.105% 3.797%
2020 76 88.158% 88.158% 0%
2019 91 93.407% 100% 6.593%
2018 79 91.139% 93.506% 2.532%
2017 65 96.923% 98.438% 1.538%
2016 74 95.946% 100% 4.054%
2015 78 97.436% 98.701% 1.282%
2014 83 91.566% 95% 3.614%
2013 80 80% 88.889% 10%
2012 94 88.298% 93.258% 5.319%
2011 101 82.178% 86.458% 4.95%
2010 97 78.351% 84.444% 7.216%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 74
  92%
  97%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 79
  89%
  92%
  4%
2020 2500250 76
  88%
  88%
  0%
2019 2500250 91
  93%
  100%
  7%
2018 2500250 79
  91%
  94%
  3%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 6
  67%
  80%
  17%
2500250 65
  97%
  98%
  2%
2500893 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500250 74
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500250 78
  97%
  99%
  1%
2500890 2
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500250 83
  92%
  95%
  4%
2013 2500250 80
  80%
  89%
  10%
2012 2500250 94
  88%
  93%
  5%
2011 2500250 101
  82%
  86%
  5%
2010 2500250 97
  78%
  84%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 74 5% 5% 78% 3% 3% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500250 79 5% 0% 78% 5% 8% 4%
2020 2500250 76 1% 0% 78% 9% 12% 0%
2019 2500250 91 0% 1% 77% 15% 0% 7%
2018 2500250 79 0% 0% 42% 49% 6% 3%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500241 6 0% 0% 33% 33% 17% 17%
2500250 65 0% 3% 58% 35% 2% 2%
2500893 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 74 4% 0% 66% 26% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500241 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500250 78 1% 0% 73% 23% 1% 1%
2500890 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2014 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 83 2% 1% 48% 40% 5% 4%
2013 2500250 80 4% 1% 26% 49% 10% 10%
2012 2500250 94 0% 0% 52% 36% 6% 5%
2011 2500250 101 0% 0% 8% 74% 13% 5%
2010 2500250 97 0% 0% 24% 55% 14% 7%