Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 81.818% 100% 18.182%
2021 9 100% 100% 0%
2020 19 84.211% 88.889% 5.263%
2019 5 80% 100% 20%
2018 10 90% 100% 10%
2017 14 85.714% 100% 14.286%
2016 10 90% 100% 10%
2015 13 84.615% 84.615% 0%
2014 13 76.923% 76.923% 0%
2013 26 61.538% 61.538% 0%
2012 13 53.846% 53.846% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 11
  82%
  100%
  18%
1353 128
  38%
  50%
  25%
2021 2500250 9
  100%
  100%
  0%
1353 48
  0%
  0%
  67%
2020 2500250 19
  84%
  89%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2500250 5
  80%
  100%
  20%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 10
  90%
  100%
  10%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500250 14
  86%
  100%
  14%
2016 2500250 10
  90%
  100%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 13
  85%
  85%
  0%
2014 2500250 13
  77%
  77%
  0%
2013 2500250 26
  62%
  62%
  0%
2012 2500250 13
  54%
  54%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 11 9% 0% 64% 9% 0% 18%
1353 128 0% 0% 13% 25% 38% 25%
2021 2500250 9 11% 0% 44% 44% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 0% 33% 67%
2020 2500250 19 0% 0% 37% 47% 11% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500250 5 0% 0% 60% 20% 0% 20%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500250 10 0% 0% 50% 40% 0% 10%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500250 14 0% 0% 50% 36% 0% 14%
2016 2500250 10 10% 20% 50% 10% 0% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500250 13 15% 8% 31% 31% 15% 0%
2014 2500250 13 0% 0% 15% 62% 23% 0%
2013 2500250 26 0% 0% 19% 42% 38% 0%
2012 2500250 13 0% 0% 8% 46% 46% 0%