Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 87 93.103% 93.103% 0%
2021 59 86.441% 86.441% 0%
2020 91 95.604% 96.667% 1.099%
2019 81 96.296% 96.296% 0%
2018 90 86.667% 90.698% 4.444%
2017 98 70.408% 73.404% 4.082%
2016 90 62.222% 69.136% 10%
2015 95 63.158% 68.966% 8.421%
2014 91 60.44% 69.62% 13.187%
2013 117 69.231% 72.973% 5.128%
2012 109 54.128% 59% 8.257%
2011 91 58.242% 70.667% 17.582%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 87
  93%
  93%
  0%
1353 48
  0%
  0%
  0%
2021 2500250 59
  86%
  86%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 91
  96%
  97%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 81
  96%
  96%
  0%
2018 2500250 90
  87%
  91%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500250 98
  70%
  73%
  4%
1353 64
  25%
  100%
  75%
2016 2500250 90
  62%
  69%
  10%
2015 2500250 95
  63%
  69%
  8%
2014 2500250 91
  60%
  70%
  13%
2013 2500250 117
  69%
  73%
  5%
2012 2500250 109
  54%
  59%
  8%
2011 2500250 91
  58%
  71%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 87 5% 5% 48% 36% 7% 0%
1353 48 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500250 59 5% 0% 31% 51% 14% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500250 91 3% 9% 34% 48% 3% 1%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500250 81 5% 2% 58% 31% 4% 0%
2018 2500250 90 4% 2% 47% 28% 9% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500250 98 0% 0% 12% 52% 26% 4%
1353 64 0% 0% 0% 25% 0% 75%
2016 2500250 90 0% 0% 23% 39% 28% 10%
2015 2500250 95 0% 2% 9% 52% 28% 8%
2014 2500250 91 1% 2% 9% 48% 26% 13%
2013 2500250 117 0% 0% 11% 58% 26% 5%
2012 2500250 109 0% 0% 8% 46% 38% 8%
2011 2500250 91 0% 0% 10% 48% 24% 18%