Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 78 93.59% 96.053% 2.564%
2021 80 97.5% 100% 2.5%
2020 83 93.976% 100% 6.024%
2019 80 91.25% 100% 8.75%
2018 94 96.809% 100% 3.191%
2017 91 92.308% 97.674% 5.495%
2016 80 85% 93.151% 8.75%
2015 80 91.25% 98.649% 7.5%
2014 82 90.244% 94.872% 4.878%
2013 81 95.062% 98.718% 3.704%
2012 89 89.888% 95.238% 5.618%
2011 79 86.076% 97.143% 11.392%
2010 78 85.897% 98.529% 12.821%
2009 106 90.566% 96% 5.66%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 78
  94%
  96%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500250 80
  98%
  100%
  2%
2020 2500250 83
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 80
  91%
  100%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 94
  97%
  100%
  3%
2017 2500250 91
  92%
  98%
  5%
2016 2500250 80
  85%
  93%
  9%
2015 2500250 80
  91%
  99%
  8%
2014 2500250 82
  90%
  95%
  5%
2013 2500250 81
  95%
  99%
  4%
2012 2500250 89
  90%
  95%
  6%
2011 2500250 79
  86%
  97%
  11%
2010 2500250 78
  86%
  99%
  13%
2009 2500250 106
  91%
  96%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 78 0% 0% 41% 53% 4% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500250 80 1% 0% 48% 49% 0% 3%
2020 2500250 83 1% 2% 52% 39% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500250 80 6% 3% 64% 19% 0% 9%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500250 94 0% 2% 59% 36% 0% 3%
2017 2500250 91 0% 2% 45% 45% 2% 5%
2016 2500250 80 0% 1% 33% 51% 6% 9%
2015 2500250 80 1% 0% 33% 58% 1% 8%
2014 2500250 82 0% 0% 32% 59% 5% 5%
2013 2500250 81 2% 2% 48% 42% 1% 4%
2012 2500250 89 2% 3% 34% 51% 4% 6%
2011 2500250 79 3% 1% 47% 35% 3% 11%
2010 2500250 78 0% 3% 27% 56% 1% 13%
2009 2500250 106 2% 4% 32% 53% 4% 6%