Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 63 98.413% 100% 1.587%
2021 75 100% 100% 0%
2020 69 98.551% 100% 1.449%
2019 86 97.674% 100% 2.326%
2018 85 95.294% 97.59% 2.353%
2017 63 93.651% 95.161% 1.587%
2016 68 98.529% 100% 1.471%
2015 73 98.63% 98.63% 0%
2014 74 100% 100% 0%
2013 75 93.333% 95.89% 2.667%
2012 77 94.805% 97.333% 2.597%
2011 69 97.101% 98.529% 1.449%
2010 92 91.304% 92.308% 1.087%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 63
  98%
  100%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500250 75
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 69
  99%
  100%
  1%
2019 2500250 86
  98%
  100%
  2%
2018 2500250 85
  95%
  98%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 63
  94%
  95%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 68
  99%
  100%
  1%
2015 2500250 73
  99%
  99%
  0%
2014 2500250 74
  100%
  100%
  0%
2013 2500250 75
  93%
  96%
  3%
2012 2500250 77
  95%
  97%
  3%
2011 2500250 69
  97%
  99%
  1%
2010 2500250 92
  91%
  92%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 63 5% 22% 60% 11% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500250 75 5% 13% 71% 11% 0% 0%
2020 2500250 69 7% 23% 62% 6% 0% 1%
2019 2500250 86 5% 0% 43% 50% 0% 2%
2018 2500250 85 5% 0% 35% 55% 2% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500250 63 5% 2% 60% 27% 5% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500250 68 4% 1% 54% 38% 0% 1%
2015 2500250 73 0% 4% 37% 58% 1% 0%
2014 2500250 74 4% 4% 30% 62% 0% 0%
2013 2500250 75 1% 3% 41% 48% 4% 3%
2012 2500250 77 5% 8% 45% 36% 3% 3%
2011 2500250 69 3% 0% 61% 33% 1% 1%
2010 2500250 92 2% 4% 30% 54% 8% 1%