Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 18 83.333% 88.235% 5.556%
2020 26 96.154% 96.154% 0%
2019 8 100% 100% 0%
2018 26 92.308% 96% 3.846%
2017 34 88.235% 88.235% 0%
2016 23 82.609% 82.609% 0%
2015 28 100% 100% 0%
2014 39 94.872% 94.872% 0%
2013 45 91.111% 93.182% 2.222%
2012 39 97.436% 97.436% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 13
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 2500250 18
  83%
  88%
  6%
2020 2500250 26
  96%
  96%
  0%
2019 2500250 8
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 26
  92%
  96%
  4%
2017 2500250 34
  88%
  88%
  0%
1353 80
  60%
  60%
  0%
2016 2500250 23
  83%
  83%
  0%
1353 64
  50%
  67%
  25%
2015 2500250 28
  100%
  100%
  0%
2014 2500250 39
  95%
  95%
  0%
2013 2500250 45
  91%
  93%
  2%
2012 2500250 39
  97%
  97%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 13 0% 0% 62% 38% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 2500250 18 0% 0% 17% 61% 11% 6%
2020 2500250 26 0% 0% 38% 58% 4% 0%
2019 2500250 8 0% 0% 63% 38% 0% 0%
2018 2500250 26 0% 0% 54% 38% 4% 4%
2017 2500250 34 0% 0% 47% 38% 12% 0%
1353 80 0% 0% 20% 40% 40% 0%
2016 2500250 23 0% 0% 39% 43% 17% 0%
1353 64 0% 0% 0% 50% 25% 25%
2015 2500250 28 0% 0% 61% 39% 0% 0%
2014 2500250 39 0% 0% 41% 54% 5% 0%
2013 2500250 45 0% 0% 31% 60% 7% 2%
2012 2500250 39 0% 0% 23% 74% 3% 0%