Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 100% 100% 0%
2021 16 93.75% 100% 6.25%
2020 27 85.185% 88.462% 3.704%
2019 6 100% 100% 0%
2018 19 100% 100% 0%
2017 21 90.476% 95% 4.762%
2016 21 100% 100% 0%
2015 16 100% 100% 0%
2014 17 100% 100% 0%
2013 19 94.737% 94.737% 0%
2012 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 16
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 27
  85%
  88%
  4%
2019 2500250 6
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 21
  90%
  95%
  5%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500250 21
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 16
  100%
  100%
  0%
2014 2500250 17
  100%
  100%
  0%
2013 2500250 19
  95%
  95%
  0%
2012 2500250 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 9 0% 11% 56% 33% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500250 16 0% 0% 38% 56% 0% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500250 27 0% 0% 56% 30% 11% 4%
2019 2500250 6 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2018 2500250 19 0% 0% 95% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500250 21 0% 0% 71% 19% 5% 5%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2500250 21 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2015 2500250 16 6% 0% 88% 6% 0% 0%
2014 2500250 17 0% 0% 47% 53% 0% 0%
2013 2500250 19 0% 0% 42% 53% 5% 0%
2012 2500250 17 0% 12% 53% 35% 0% 0%