Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2019 2 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%
2017 1 100% 100% 0%
2016 4 100% 100% 0%
2015 1 0% 0% 100%
2014 3 100% 100% 0%
2013 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2021 2500250 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 2
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 2
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 4
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 1
  0%
  0%
  100%
2014 2500250 3
  100%
  100%
  0%
2013 2500250 6
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500250 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500250 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500250 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500250 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500250 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500250 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500250 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2014 2500250 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2013 2500250 6 0% 0% 83% 17% 0% 0%