Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 84 92.857% 95.122% 2.381%
2021 80 90% 92.308% 2.5%
2020 85 91.765% 95.122% 3.529%
2019 80 92.5% 92.5% 0%
2018 97 90.722% 93.617% 3.093%
2017 94 81.915% 86.517% 5.319%
2016 81 80.247% 84.416% 4.938%
2015 77 81.818% 85.135% 3.896%
2014 86 97.674% 100% 2.326%
2013 82 96.341% 100% 3.659%
2012 88 94.318% 96.512% 2.273%
2011 83 92.771% 96.25% 3.614%
2010 79 92.405% 96.053% 3.797%
2009 105 93.333% 96.078% 2.857%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 84
  93%
  95%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 80
  90%
  92%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500250 85
  92%
  95%
  4%
2019 2500250 80
  92%
  92%
  0%
2018 2500250 97
  91%
  94%
  3%
2017 2500250 94
  82%
  87%
  5%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500250 81
  80%
  84%
  5%
2015 2500250 77
  82%
  85%
  4%
2014 2500250 86
  98%
  100%
  2%
2013 2500250 82
  96%
  100%
  4%
2012 2500250 88
  94%
  97%
  2%
2011 2500250 83
  93%
  96%
  4%
2010 2500250 79
  92%
  96%
  4%
2009 2500250 105
  93%
  96%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 84 4% 4% 43% 43% 5% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500250 80 1% 1% 53% 35% 8% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500250 85 4% 0% 35% 52% 5% 4%
2019 2500250 80 4% 0% 50% 39% 8% 0%
2018 2500250 97 0% 2% 39% 49% 6% 3%
2017 2500250 94 1% 2% 31% 48% 13% 5%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2500250 81 0% 1% 22% 57% 15% 5%
2015 2500250 77 3% 3% 39% 38% 14% 4%
2014 2500250 86 2% 5% 78% 13% 0% 2%
2013 2500250 82 2% 5% 77% 12% 0% 4%
2012 2500250 88 5% 6% 74% 10% 3% 2%
2011 2500250 83 4% 5% 61% 23% 4% 4%
2010 2500250 79 3% 4% 66% 20% 4% 4%
2009 2500250 105 4% 10% 48% 32% 4% 3%