Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 79 87.342% 89.61% 2.532%
2021 82 93.902% 97.468% 3.659%
2020 89 91.011% 93.103% 2.247%
2019 78 88.462% 93.243% 5.128%
2018 92 93.478% 98.851% 5.435%
2017 87 94.253% 100% 5.747%
2016 80 90% 98.63% 8.75%
2015 79 92.405% 98.649% 6.329%
2014 81 96.296% 97.5% 1.235%
2013 78 100% 100% 0%
2012 88 94.318% 98.81% 4.545%
2011 80 93.75% 98.684% 5%
2010 84 89.286% 98.684% 9.524%
2009 106 89.623% 93.137% 3.774%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 79
  87%
  90%
  3%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2021 2500250 82
  94%
  97%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 89
  91%
  93%
  2%
2019 2500250 78
  88%
  93%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 92
  93%
  99%
  5%
2017 2500250 87
  94%
  100%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500250 80
  90%
  99%
  9%
2015 2500250 79
  92%
  99%
  6%
2014 2500250 81
  96%
  98%
  1%
2013 2500250 78
  100%
  100%
  0%
2012 2500250 88
  94%
  99%
  5%
2011 2500250 80
  94%
  99%
  5%
2010 2500250 84
  89%
  99%
  10%
2009 2500250 106
  90%
  93%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 79 4% 4% 61% 19% 10% 3%
1353 48 0% 0% 67% 0% 33% 0%
2021 2500250 82 4% 7% 52% 30% 2% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500250 89 2% 12% 49% 27% 7% 2%
2019 2500250 78 3% 1% 40% 45% 6% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500250 92 5% 4% 50% 34% 1% 5%
2017 2500250 87 6% 30% 34% 24% 0% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500250 80 3% 6% 56% 25% 1% 9%
2015 2500250 79 5% 6% 37% 44% 1% 6%
2014 2500250 81 5% 12% 60% 19% 2% 1%
2013 2500250 78 3% 6% 60% 31% 0% 0%
2012 2500250 88 2% 3% 52% 36% 1% 5%
2011 2500250 80 4% 8% 51% 31% 1% 5%
2010 2500250 84 4% 11% 46% 29% 1% 10%
2009 2500250 106 4% 8% 43% 34% 7% 4%