Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 80 98.75% 100% 1.25%
2021 61 96.721% 100% 3.279%
2020 85 98.824% 98.824% 0%
2019 72 98.611% 100% 1.389%
2018 57 100% 100% 0%
2017 67 100% 100% 0%
2016 72 95.833% 97.183% 1.389%
2015 69 98.551% 98.551% 0%
2014 71 100% 100% 0%
2013 68 100% 100% 0%
2012 68 100% 100% 0%
2011 85 96.471% 98.795% 2.353%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 80
  99%
  100%
  1%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2021 2500250 61
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 85
  99%
  99%
  0%
2019 2500250 72
  99%
  100%
  1%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 57
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 67
  100%
  100%
  0%
1353 192
  67%
  89%
  25%
2016 2500250 72
  96%
  97%
  1%
1353 48
  0%
  0%
  100%
2015 2500250 69
  99%
  99%
  0%
2014 2500250 71
  100%
  100%
  0%
2013 2500250 68
  100%
  100%
  0%
2012 2500250 68
  100%
  100%
  0%
2011 2500250 85
  96%
  99%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 80 5% 4% 55% 35% 0% 1%
1353 48 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2021 2500250 61 3% 5% 57% 31% 0% 3%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500250 85 1% 0% 54% 44% 1% 0%
2019 2500250 72 1% 4% 46% 47% 0% 1%
1353 64 0% 25% 25% 50% 0% 0%
2018 2500250 57 5% 0% 72% 23% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500250 67 3% 4% 52% 40% 0% 0%
1353 192 0% 0% 42% 25% 8% 25%
2016 2500250 72 4% 0% 60% 32% 3% 1%
1353 48 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500250 69 3% 3% 64% 29% 1% 0%
2014 2500250 71 3% 3% 58% 37% 0% 0%
2013 2500250 68 4% 0% 63% 32% 0% 0%
2012 2500250 68 4% 3% 47% 46% 0% 0%
2011 2500250 85 4% 6% 35% 52% 1% 2%