Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 89 97.753% 100% 2.247%
2021 61 93.443% 93.443% 0%
2020 83 95.181% 96.341% 1.205%
2019 76 100% 100% 0%
2018 61 95.082% 98.305% 3.279%
2017 68 95.588% 98.485% 2.941%
2016 73 98.63% 100% 1.37%
2015 73 100% 100% 0%
2014 78 93.59% 98.649% 5.128%
2013 80 91.25% 93.59% 2.5%
2012 75 86.667% 92.857% 6.667%
2011 82 91.463% 100% 8.537%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 89
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 61
  93%
  93%
  0%
2020 2500250 83
  95%
  96%
  1%
2019 2500250 76
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 61
  95%
  98%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 68
  96%
  98%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500250 73
  99%
  100%
  1%
2015 2500250 73
  100%
  100%
  0%
2014 2500250 78
  94%
  99%
  5%
2013 2500250 80
  91%
  94%
  2%
2012 2500250 75
  87%
  93%
  7%
2011 2500250 82
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 89 4% 17% 49% 27% 0% 2%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500250 61 2% 10% 54% 28% 7% 0%
2020 2500250 83 2% 12% 51% 30% 4% 1%
2019 2500250 76 3% 16% 61% 21% 0% 0%
2018 2500250 61 2% 10% 44% 39% 2% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500250 68 3% 16% 50% 26% 1% 3%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500250 73 4% 12% 48% 34% 0% 1%
2015 2500250 73 4% 15% 49% 32% 0% 0%
2014 2500250 78 4% 6% 47% 36% 1% 5%
2013 2500250 80 3% 9% 50% 30% 6% 3%
2012 2500250 75 4% 11% 40% 32% 7% 7%
2011 2500250 82 5% 9% 52% 26% 0% 9%