Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 101 90.099% 92.857% 2.97%
2021 60 68.333% 69.492% 1.667%
2020 88 97.727% 98.851% 1.136%
2019 77 100% 100% 0%
2018 69 92.754% 100% 7.246%
2017 74 87.838% 91.549% 4.054%
2016 76 88.158% 91.781% 3.947%
2015 80 93.75% 94.937% 1.25%
2014 71 92.958% 95.652% 2.817%
2013 95 87.368% 93.258% 6.316%
2012 100 84% 91.304% 8%
2011 93 68.817% 78.049% 11.828%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 101
  90%
  93%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2500250 60
  68%
  69%
  2%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2020 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500250 88
  98%
  99%
  1%
2019 2500250 77
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500250 69
  93%
  100%
  7%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 3
  67%
  67%
  0%
2500250 74
  88%
  92%
  4%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2016 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500250 76
  88%
  92%
  4%
2015 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500250 80
  94%
  95%
  1%
2500244 1
  0%
  0%
  0%
2014 2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500250 71
  93%
  96%
  3%
2013 2500250 95
  87%
  93%
  6%
2012 2500250 100
  84%
  91%
  8%
2011 2500250 93
  69%
  78%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 101 0% 1% 37% 52% 7% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2021 2500250 60 0% 3% 32% 33% 30% 2%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500250 88 2% 7% 61% 27% 1% 1%
2019 2500250 77 4% 10% 83% 3% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500241 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500250 69 0% 0% 52% 41% 0% 7%
2502443 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500241 3 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2500250 74 1% 0% 45% 42% 8% 4%
2500249 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2016 2500256 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500241 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500250 76 1% 1% 38% 47% 8% 4%
2015 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 80 1% 3% 34% 56% 5% 1%
2500244 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2014 2500241 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500250 71 0% 1% 24% 68% 4% 3%
2013 2500250 95 0% 1% 21% 65% 6% 6%
2012 2500250 100 0% 0% 40% 44% 8% 8%
2011 2500250 93 0% 1% 28% 40% 19% 12%