Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 95.522% 100% 4.478%
2021 78 94.872% 97.368% 2.564%
2020 72 91.667% 92.958% 1.389%
2019 87 97.701% 100% 2.299%
2018 75 96% 100% 4%
2017 59 98.305% 100% 1.695%
2016 67 98.507% 98.507% 0%
2015 74 97.297% 97.297% 0%
2014 75 94.667% 94.667% 0%
2013 73 94.521% 97.183% 2.74%
2012 85 88.235% 97.403% 9.412%
2011 76 81.579% 83.784% 2.632%
2010 95 90.526% 92.473% 2.105%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 67
  96%
  100%
  4%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 2500250 78
  95%
  97%
  3%
2020 2500250 72
  92%
  93%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 87
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 75
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 59
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 67
  99%
  99%
  0%
2015 2500250 74
  97%
  97%
  0%
2014 2500250 75
  95%
  95%
  0%
2013 2500250 73
  95%
  97%
  3%
2012 2500250 85
  88%
  97%
  9%
2011 2500250 76
  82%
  84%
  3%
2010 2500250 95
  91%
  92%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 67 1% 0% 60% 34% 0% 4%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 2500250 78 4% 9% 62% 21% 3% 3%
2020 2500250 72 3% 3% 60% 26% 7% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500250 87 3% 14% 68% 13% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500250 75 5% 7% 68% 16% 0% 4%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500250 59 3% 7% 59% 29% 0% 2%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500250 67 3% 0% 64% 31% 1% 0%
2015 2500250 74 1% 0% 57% 39% 3% 0%
2014 2500250 75 5% 0% 57% 32% 5% 0%
2013 2500250 73 5% 10% 56% 23% 3% 3%
2012 2500250 85 5% 5% 62% 16% 2% 9%
2011 2500250 76 1% 1% 46% 33% 16% 3%
2010 2500250 95 4% 8% 41% 37% 7% 2%