Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 88 96.591% 97.701% 1.136%
2021 57 91.228% 94.545% 3.509%
2020 87 98.851% 98.851% 0%
2019 75 98.667% 98.667% 0%
2018 61 93.443% 95% 1.639%
2017 72 95.833% 97.183% 1.389%
2016 73 97.26% 97.26% 0%
2015 72 95.833% 95.833% 0%
2014 75 96% 98.63% 2.667%
2013 75 89.333% 90.541% 1.333%
2012 86 94.186% 98.78% 4.651%
2011 85 77.647% 80.488% 3.529%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 88
  97%
  98%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 57
  91%
  95%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500250 87
  99%
  99%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 75
  99%
  99%
  0%
2018 2500250 61
  93%
  95%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 72
  96%
  97%
  1%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2016 2500250 73
  97%
  97%
  0%
2015 2500250 72
  96%
  96%
  0%
2014 2500250 75
  96%
  99%
  3%
2013 2500250 75
  89%
  91%
  1%
2012 2500250 86
  94%
  99%
  5%
2011 2500250 85
  78%
  80%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 88 3% 3% 73% 17% 2% 1%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500250 57 2% 5% 51% 33% 5% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500250 87 2% 3% 46% 47% 1% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500250 75 0% 0% 32% 67% 1% 0%
2018 2500250 61 0% 0% 51% 43% 5% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500250 72 0% 6% 58% 32% 3% 1%
1353 80 0% 0% 40% 20% 0% 40%
2016 2500250 73 0% 0% 73% 25% 3% 0%
2015 2500250 72 1% 3% 68% 24% 4% 0%
2014 2500250 75 4% 1% 59% 32% 1% 3%
2013 2500250 75 0% 1% 52% 36% 9% 1%
2012 2500250 86 0% 0% 33% 62% 1% 5%
2011 2500250 85 0% 1% 38% 39% 19% 4%