Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 75 84% 85.135% 1.333%
2021 86 87.209% 87.209% 0%
2020 78 87.179% 89.474% 2.564%
2019 96 84.375% 86.17% 2.083%
2018 83 86.747% 86.747% 0%
2017 68 94.118% 95.522% 1.471%
2016 73 93.151% 93.151% 0%
2015 77 94.805% 94.805% 0%
2014 85 90.588% 91.667% 1.176%
2013 92 78.261% 81.818% 4.348%
2012 102 75.49% 76.238% 0.98%
2011 100 76% 76% 0%
2010 94 67.021% 67.742% 1.064%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 75
  84%
  85%
  1%
2021 2500250 86
  87%
  87%
  0%
2020 2500250 78
  87%
  89%
  3%
2019 2500250 96
  84%
  86%
  2%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 83
  87%
  87%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2017 2500250 68
  94%
  96%
  1%
1353 64
  50%
  67%
  25%
2016 2500250 73
  93%
  93%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2015 2500250 77
  95%
  95%
  0%
2014 2500250 85
  91%
  92%
  1%
2013 2500250 92
  78%
  82%
  4%
2012 2500250 102
  75%
  76%
  1%
2011 2500250 100
  76%
  76%
  0%
2010 2500250 94
  67%
  68%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 75 3% 0% 59% 23% 15% 1%
2021 2500250 86 3% 2% 43% 37% 13% 0%
2020 2500250 78 1% 0% 49% 37% 10% 3%
2019 2500250 96 2% 0% 27% 55% 14% 2%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500250 83 0% 0% 33% 54% 13% 0%
1353 64 0% 0% 50% 25% 25% 0%
2017 2500250 68 0% 0% 40% 54% 4% 1%
1353 64 0% 0% 50% 0% 25% 25%
2016 2500250 73 0% 0% 32% 62% 7% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500250 77 0% 0% 53% 42% 5% 0%
2014 2500250 85 2% 4% 41% 44% 8% 1%
2013 2500250 92 3% 0% 34% 41% 17% 4%
2012 2500250 102 3% 3% 37% 32% 24% 1%
2011 2500250 100 0% 1% 32% 43% 24% 0%
2010 2500250 94 2% 0% 15% 50% 32% 1%