Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 71 97.183% 97.183% 0%
2021 82 93.902% 95.062% 1.22%
2020 72 91.667% 92.958% 1.389%
2019 89 91.011% 92.045% 1.124%
2018 82 96.341% 98.75% 2.439%
2017 62 98.387% 100% 1.613%
2016 71 98.592% 98.592% 0%
2015 77 98.701% 98.701% 0%
2014 74 98.649% 100% 1.351%
2013 86 95.349% 97.619% 2.326%
2012 89 84.27% 92.593% 8.989%
2011 98 89.796% 91.667% 2.041%
2010 95 90.526% 92.473% 2.105%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 71
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 82
  94%
  95%
  1%
2020 2500250 72
  92%
  93%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 89
  91%
  92%
  1%
2018 2500250 82
  96%
  99%
  2%
2017 2500250 62
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 71
  99%
  99%
  0%
2015 2500250 77
  99%
  99%
  0%
2014 2500250 74
  99%
  100%
  1%
2013 2500250 86
  95%
  98%
  2%
2012 2500250 89
  84%
  93%
  9%
2011 2500250 98
  90%
  92%
  2%
2010 2500250 95
  91%
  92%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 71 1% 0% 41% 55% 3% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500250 82 1% 0% 22% 71% 5% 1%
2020 2500250 72 0% 0% 53% 39% 7% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500250 89 3% 0% 31% 56% 8% 1%
2018 2500250 82 0% 0% 38% 59% 1% 2%
2017 2500250 62 0% 0% 47% 52% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500250 71 3% 0% 41% 55% 1% 0%
2015 2500250 77 1% 0% 55% 43% 1% 0%
2014 2500250 74 7% 1% 55% 35% 0% 1%
2013 2500250 86 5% 2% 58% 30% 2% 2%
2012 2500250 89 1% 3% 44% 36% 7% 9%
2011 2500250 98 4% 3% 46% 37% 8% 2%
2010 2500250 95 3% 1% 48% 38% 7% 2%