Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 80 93.75% 93.75% 0%
2021 62 98.387% 98.387% 0%
2020 88 96.591% 97.701% 1.136%
2019 74 98.649% 98.649% 0%
2018 63 96.825% 100% 3.175%
2017 80 97.5% 100% 2.5%
2016 68 85.294% 89.231% 4.412%
2015 76 97.368% 100% 2.632%
2014 76 96.053% 98.649% 2.632%
2013 83 93.976% 96.296% 2.41%
2012 85 96.471% 100% 3.529%
2011 88 92.045% 93.103% 1.136%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 80
  94%
  94%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2500250 62
  98%
  98%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 88
  97%
  98%
  1%
2019 2500250 74
  99%
  99%
  0%
2018 2500250 63
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 80
  98%
  100%
  2%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2500250 68
  85%
  89%
  4%
2015 2500250 76
  97%
  100%
  3%
2014 2500250 76
  96%
  99%
  3%
2013 2500250 83
  94%
  96%
  2%
2012 2500250 85
  96%
  100%
  4%
2011 2500250 88
  92%
  93%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 80 5% 4% 60% 25% 6% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 2500250 62 2% 5% 68% 23% 2% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500250 88 5% 0% 52% 40% 2% 1%
2019 2500250 74 4% 11% 77% 7% 1% 0%
2018 2500250 63 3% 11% 75% 8% 0% 3%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500250 80 5% 3% 64% 26% 0% 3%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2016 2500250 68 4% 4% 65% 12% 10% 4%
2015 2500250 76 5% 17% 61% 14% 0% 3%
2014 2500250 76 5% 9% 62% 20% 1% 3%
2013 2500250 83 6% 10% 60% 18% 4% 2%
2012 2500250 85 0% 0% 38% 59% 0% 4%
2011 2500250 88 6% 7% 72% 8% 7% 1%