Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 21 95.238% 95.238% 0%
2020 46 100% 100% 0%
2019 22 95.455% 100% 4.545%
2018 22 90.909% 100% 9.091%
2017 23 95.652% 100% 4.348%
2016 38 100% 100% 0%
2015 33 96.97% 96.97% 0%
2014 24 87.5% 100% 12.5%
2013 26 92.308% 92.308% 0%
2012 18 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 13
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 21
  95%
  95%
  0%
2020 2500250 46
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 22
  95%
  100%
  5%
2018 2500250 22
  91%
  100%
  9%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500250 23
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 38
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 33
  97%
  97%
  0%
2014 2500250 24
  88%
  100%
  12%
2013 2500250 26
  92%
  92%
  0%
2012 2500250 18
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 13 0% 0% 62% 38% 0% 0%
2021 2500250 21 0% 0% 67% 29% 5% 0%
2020 2500250 46 4% 7% 67% 22% 0% 0%
2019 2500250 22 0% 77% 18% 0% 0% 5%
2018 2500250 22 0% 14% 64% 14% 0% 9%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500250 23 4% 13% 65% 13% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500250 38 5% 0% 63% 32% 0% 0%
2015 2500250 33 6% 21% 58% 12% 3% 0%
2014 2500250 24 0% 13% 25% 50% 0% 13%
2013 2500250 26 4% 15% 23% 50% 8% 0%
2012 2500250 18 0% 0% 44% 56% 0% 0%