Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 80 93.75% 97.403% 3.75%
2021 85 87.059% 93.671% 7.059%
2020 87 95.402% 98.81% 3.448%
2019 77 93.506% 97.297% 3.896%
2018 94 95.745% 98.901% 3.191%
2017 91 95.604% 100% 4.396%
2016 82 82.927% 91.892% 9.756%
2015 78 94.872% 100% 5.128%
2014 89 91.011% 97.59% 6.742%
2013 87 94.253% 96.471% 2.299%
2012 98 88.776% 93.548% 5.102%
2011 99 78.788% 83.871% 6.061%
2010 88 80.682% 86.585% 6.818%
2009 106 90.566% 93.204% 2.83%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 80
  94%
  97%
  4%
2021 2500250 85
  87%
  94%
  7%
2020 2500250 87
  95%
  99%
  3%
2019 2500250 77
  94%
  97%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 94
  96%
  99%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 91
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 82
  83%
  92%
  10%
2015 2500250 78
  95%
  100%
  5%
2014 2500250 89
  91%
  98%
  7%
2013 2500250 87
  94%
  96%
  2%
2012 2500250 98
  89%
  94%
  5%
2011 2500250 99
  79%
  84%
  6%
2010 2500250 88
  81%
  87%
  7%
2009 2500250 106
  91%
  93%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 80 5% 5% 59% 25% 3% 4%
2021 2500250 85 1% 6% 56% 24% 6% 7%
2020 2500250 87 2% 3% 51% 39% 1% 3%
2019 2500250 77 3% 5% 77% 9% 3% 4%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2500250 94 0% 4% 60% 32% 1% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500250 91 1% 4% 55% 35% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500250 82 0% 2% 44% 37% 7% 10%
2015 2500250 78 0% 10% 37% 47% 0% 5%
2014 2500250 89 0% 8% 37% 46% 2% 7%
2013 2500250 87 2% 0% 52% 40% 3% 2%
2012 2500250 98 0% 8% 35% 46% 6% 5%
2011 2500250 99 0% 4% 18% 57% 15% 6%
2010 2500250 88 0% 0% 8% 73% 13% 7%
2009 2500250 106 0% 1% 25% 64% 7% 3%