Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 64 100% 100% 0%
2021 79 100% 100% 0%
2020 72 98.611% 98.611% 0%
2019 91 97.802% 98.889% 1.099%
2018 76 100% 100% 0%
2017 63 98.413% 100% 1.587%
2016 72 98.611% 100% 1.389%
2015 75 97.333% 97.333% 0%
2014 73 98.63% 98.63% 0%
2013 79 93.671% 96.104% 2.532%
2012 89 91.011% 93.103% 2.247%
2011 82 84.146% 84.146% 0%
2010 90 93.333% 95.455% 2.222%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 64
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 79
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 72
  99%
  99%
  0%
2019 2500250 91
  98%
  99%
  1%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 76
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 63
  98%
  100%
  2%
2016 2500250 72
  99%
  100%
  1%
2015 2500250 75
  97%
  97%
  0%
2014 2500250 73
  99%
  99%
  0%
2013 2500250 79
  94%
  96%
  3%
2012 2500250 89
  91%
  93%
  2%
2011 2500250 82
  84%
  84%
  0%
2010 2500250 90
  93%
  95%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 64 5% 3% 72% 20% 0% 0%
2021 2500250 79 3% 8% 66% 24% 0% 0%
2020 2500250 72 1% 4% 63% 31% 1% 0%
2019 2500250 91 0% 1% 51% 46% 1% 1%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500250 76 4% 1% 64% 30% 0% 0%
2017 2500250 63 2% 6% 71% 19% 0% 2%
2016 2500250 72 3% 10% 63% 24% 0% 1%
2015 2500250 75 3% 4% 53% 37% 3% 0%
2014 2500250 73 1% 11% 58% 29% 1% 0%
2013 2500250 79 3% 8% 59% 24% 4% 3%
2012 2500250 89 1% 6% 57% 27% 7% 2%
2011 2500250 82 4% 2% 29% 49% 16% 0%
2010 2500250 90 1% 2% 26% 64% 4% 2%