Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 79 91.139% 97.297% 6.329%
2021 81 86.42% 92.105% 6.173%
2020 84 94.048% 100% 5.952%
2019 77 92.208% 100% 7.792%
2018 90 96.667% 98.864% 2.222%
2017 89 91.011% 96.429% 5.618%
2016 77 83.117% 90.141% 7.792%
2015 82 91.463% 97.403% 6.098%
2014 87 90.805% 97.531% 6.897%
2013 86 90.698% 95.122% 4.651%
2012 89 87.64% 95.122% 7.865%
2011 86 87.209% 94.937% 8.14%
2010 85 87.059% 94.872% 8.235%
2009 106 88.679% 93.069% 4.717%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 79
  91%
  97%
  6%
2021 2500250 81
  86%
  92%
  6%
1353 48
  0%
  0%
  100%
2020 2500250 84
  94%
  100%
  6%
2019 2500250 77
  92%
  100%
  8%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 90
  97%
  99%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 89
  91%
  96%
  6%
2016 2500250 77
  83%
  90%
  8%
2015 2500250 82
  91%
  97%
  6%
2014 2500250 87
  91%
  98%
  7%
2013 2500250 86
  91%
  95%
  5%
2012 2500250 89
  88%
  95%
  8%
2011 2500250 86
  87%
  95%
  8%
2010 2500250 85
  87%
  95%
  8%
2009 2500250 106
  89%
  93%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 79 4% 0% 54% 33% 3% 6%
2021 2500250 81 0% 2% 57% 27% 7% 6%
1353 48 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500250 84 4% 0% 60% 31% 0% 6%
2019 2500250 77 0% 12% 73% 8% 0% 8%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500250 90 4% 0% 48% 44% 1% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500250 89 2% 0% 62% 27% 3% 6%
2016 2500250 77 1% 1% 52% 29% 9% 8%
2015 2500250 82 2% 0% 60% 29% 2% 6%
2014 2500250 87 3% 3% 57% 26% 2% 7%
2013 2500250 86 1% 2% 16% 71% 5% 5%
2012 2500250 89 2% 2% 40% 43% 4% 8%
2011 2500250 86 1% 3% 50% 33% 5% 8%
2010 2500250 85 1% 1% 72% 13% 5% 8%
2009 2500250 106 1% 1% 28% 58% 7% 5%