Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 100% 100% 0%
2021 41 97.561% 97.561% 0%
2020 24 100% 100% 0%
2019 15 93.333% 100% 6.667%
2018 17 70.588% 85.714% 17.647%
2017 17 70.588% 85.714% 17.647%
2016 19 94.737% 94.737% 0%
2015 21 90.476% 95% 4.762%
2014 15 73.333% 78.571% 6.667%
2013 15 73.333% 73.333% 0%
2012 28 89.286% 92.593% 3.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 21
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 41
  98%
  98%
  0%
2020 2500250 24
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 15
  93%
  100%
  7%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2500250 17
  71%
  86%
  18%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500250 17
  71%
  86%
  18%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2500250 19
  95%
  95%
  0%
2015 2500250 21
  90%
  95%
  5%
2014 2500250 15
  73%
  79%
  7%
2013 2500250 15
  73%
  73%
  0%
2012 2500250 28
  89%
  93%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 21 0% 5% 90% 5% 0% 0%
2021 2500250 41 7% 15% 66% 10% 2% 0%
2020 2500250 24 8% 13% 63% 17% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500250 15 7% 0% 53% 33% 0% 7%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2500250 17 0% 0% 29% 41% 12% 18%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500250 17 6% 12% 24% 29% 12% 18%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500250 19 0% 0% 53% 42% 5% 0%
2015 2500250 21 5% 5% 62% 19% 5% 5%
2014 2500250 15 7% 7% 27% 33% 20% 7%
2013 2500250 15 0% 20% 27% 27% 27% 0%
2012 2500250 28 4% 25% 43% 18% 7% 4%