Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 87.5% 100% 12.5%
2021 21 100% 100% 0%
2020 13 100% 100% 0%
2019 20 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%
2017 19 94.737% 94.737% 0%
2016 16 93.75% 100% 6.25%
2015 8 100% 100% 0%
2014 17 100% 100% 0%
2013 12 100% 100% 0%
2012 37 91.892% 91.892% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 16
  88%
  100%
  12%
2021 2500250 21
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 13
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 20
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 14
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 19
  95%
  95%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 16
  94%
  100%
  6%
2015 2500250 8
  100%
  100%
  0%
2014 2500250 17
  100%
  100%
  0%
2013 2500250 12
  100%
  100%
  0%
2012 2500250 37
  92%
  92%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 16 0% 13% 75% 0% 0% 13%
2021 2500250 21 5% 24% 71% 0% 0% 0%
2020 2500250 13 0% 0% 92% 8% 0% 0%
2019 2500250 20 0% 45% 55% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 2500250 14 7% 29% 64% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2017 2500250 19 5% 16% 63% 11% 5% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500250 16 6% 6% 69% 13% 0% 6%
2015 2500250 8 13% 13% 75% 0% 0% 0%
2014 2500250 17 12% 29% 59% 0% 0% 0%
2013 2500250 12 0% 8% 67% 25% 0% 0%
2012 2500250 37 0% 3% 76% 14% 8% 0%