Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 4 100% 100% 0%
2020 3 33.333% 50% 33.333%
2018 3 100% 100% 0%
2017 8 100% 100% 0%
2016 8 75% 85.714% 12.5%
2015 6 100% 100% 0%
2014 4 100% 100% 0%
2013 7 85.714% 100% 14.286%
2012 8 87.5% 100% 12.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 2
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 3
  33%
  50%
  33%
2018 2500250 3
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 8
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 8
  75%
  86%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 6
  100%
  100%
  0%
2014 2500250 4
  100%
  100%
  0%
2013 2500250 7
  86%
  100%
  14%
2012 2500250 8
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2500250 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500250 3 0% 33% 0% 0% 33% 33%
2018 2500250 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500250 8 13% 0% 63% 25% 0% 0%
2016 2500250 8 0% 13% 25% 38% 13% 13%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500250 6 17% 0% 33% 50% 0% 0%
2014 2500250 4 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2013 2500250 7 0% 0% 43% 43% 0% 14%
2012 2500250 8 0% 0% 63% 25% 0% 13%