Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 50 98% 100% 2%
2021 80 96.25% 100% 3.75%
2020 73 100% 100% 0%
2019 54 98.148% 100% 1.852%
2018 79 97.468% 100% 2.532%
2017 63 100% 100% 0%
2016 66 92.424% 100% 7.576%
2015 66 95.455% 100% 4.545%
2014 88 97.727% 100% 2.273%
2013 73 94.521% 100% 5.479%
2012 37 97.297% 100% 2.703%
2011 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 50
  98%
  100%
  2%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2021 2500250 80
  96%
  100%
  4%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2500250 73
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 54
  98%
  100%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 79
  97%
  100%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2017 2500250 63
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 66
  92%
  100%
  8%
2015 2500250 66
  95%
  100%
  5%
2014 2500250 88
  98%
  100%
  2%
2013 2500250 73
  95%
  100%
  5%
2012 2500250 37
  97%
  100%
  3%
2011 2500250 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 50 0% 66% 32% 0% 0% 2%
1353 80 0% 0% 60% 0% 0% 40%
2021 2500250 80 0% 59% 35% 3% 0% 4%
1353 48 0% 67% 0% 0% 0% 33%
2020 2500250 73 0% 51% 45% 4% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2019 2500250 54 0% 54% 43% 2% 0% 2%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2018 2500250 79 0% 39% 54% 4% 0% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2017 2500250 63 0% 48% 49% 3% 0% 0%
1353 48 0% 33% 33% 0% 0% 33%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500250 66 0% 44% 47% 2% 0% 8%
2015 2500250 66 0% 44% 48% 3% 0% 5%
2014 2500250 88 2% 47% 44% 5% 0% 2%
2013 2500250 73 3% 51% 37% 4% 0% 5%
2012 2500250 37 3% 51% 43% 0% 0% 3%
2011 2500250 22 0% 55% 41% 5% 0% 0%