Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 95.522% 100% 4.478%
2021 84 94.048% 100% 5.952%
2020 69 86.957% 92.308% 5.797%
2019 92 94.565% 98.864% 4.348%
2018 79 96.203% 100% 3.797%
2017 62 96.774% 100% 3.226%
2016 69 98.551% 100% 1.449%
2015 77 97.403% 98.684% 1.299%
2014 77 92.208% 95.946% 3.896%
2013 77 93.506% 98.63% 5.195%
2012 80 91.25% 98.649% 7.5%
2011 82 90.244% 96.104% 6.098%
2010 92 86.957% 93.023% 6.522%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 67
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 84
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 69
  87%
  92%
  6%
2019 2500250 92
  95%
  99%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 79
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 62
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 69
  99%
  100%
  1%
2015 2500250 77
  97%
  99%
  1%
2014 2500250 77
  92%
  96%
  4%
2013 2500250 77
  94%
  99%
  5%
2012 2500250 80
  91%
  99%
  8%
2011 2500250 82
  90%
  96%
  6%
2010 2500250 92
  87%
  93%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 67 4% 15% 55% 21% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500250 84 5% 1% 54% 35% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500250 69 4% 10% 42% 30% 7% 6%
2019 2500250 92 5% 36% 49% 4% 1% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500250 79 5% 14% 62% 15% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500250 62 5% 16% 56% 19% 0% 3%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500250 69 4% 13% 62% 19% 0% 1%
2015 2500250 77 4% 12% 58% 23% 1% 1%
2014 2500250 77 5% 5% 49% 32% 4% 4%
2013 2500250 77 5% 10% 47% 31% 1% 5%
2012 2500250 80 5% 9% 61% 16% 1% 8%
2011 2500250 82 4% 5% 38% 44% 4% 6%
2010 2500250 92 2% 4% 35% 46% 7% 7%