Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 94.444% 100% 5.556%
2021 17 94.118% 94.118% 0%
2020 20 95% 100% 5%
2019 23 95.652% 95.652% 0%
2016 13 100% 100% 0%
2015 13 100% 100% 0%
2012 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 18
  94%
  100%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 17
  94%
  94%
  0%
2020 2500250 20
  95%
  100%
  5%
2019 2500250 23
  96%
  96%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 13
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 13
  100%
  100%
  0%
2012 2500250 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 18 6% 17% 67% 6% 0% 6%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500250 17 6% 29% 53% 6% 6% 0%
2020 2500250 20 5% 10% 65% 15% 0% 5%
2019 2500250 23 4% 26% 65% 0% 4% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500250 13 8% 8% 62% 23% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500250 13 8% 15% 62% 15% 0% 0%
2012 2500250 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%