Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 66.667% 100% 33.333%
2021 13 100% 100% 0%
2020 6 100% 100% 0%
2019 6 100% 100% 0%
2018 12 100% 100% 0%
2017 5 80% 100% 20%
2016 9 55.556% 62.5% 11.111%
2015 8 87.5% 100% 12.5%
2014 7 100% 100% 0%
2013 5 60% 100% 40%
2012 14 92.857% 100% 7.143%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 3
  67%
  100%
  33%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 13
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 6
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 6
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 5
  80%
  100%
  20%
2016 2500250 9
  56%
  62%
  11%
2015 2500250 8
  88%
  100%
  12%
2014 2500250 7
  100%
  100%
  0%
2013 2500250 5
  60%
  100%
  40%
2012 2500250 14
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 3 0% 0% 67% 0% 0% 33%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500250 13 15% 8% 62% 15% 0% 0%
2020 2500250 6 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2019 2500250 6 17% 0% 67% 17% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500250 12 8% 0% 42% 50% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500250 5 0% 0% 20% 60% 0% 20%
2016 2500250 9 0% 0% 33% 22% 33% 11%
2015 2500250 8 0% 0% 50% 38% 0% 13%
2014 2500250 7 0% 0% 57% 43% 0% 0%
2013 2500250 5 0% 0% 20% 40% 0% 40%
2012 2500250 14 0% 0% 71% 21% 0% 7%