Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 75% 90% 16.667%
2021 13 92.308% 100% 7.692%
2020 9 88.889% 88.889% 0%
2019 10 90% 100% 10%
2018 17 76.471% 92.857% 17.647%
2017 11 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2015 23 82.609% 95% 13.043%
2014 16 87.5% 93.333% 6.25%
2013 22 86.364% 100% 13.636%
2012 19 63.158% 75% 15.789%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 12
  75%
  90%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 13
  92%
  100%
  8%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 2500250 9
  89%
  89%
  0%
2019 2500250 10
  90%
  100%
  10%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500250 17
  76%
  93%
  18%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 11
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500250 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 23
  83%
  95%
  13%
2014 2500250 16
  88%
  93%
  6%
2013 2500250 22
  86%
  100%
  14%
2012 2500250 19
  63%
  75%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 12 0% 0% 0% 75% 8% 17%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500250 13 0% 0% 31% 62% 0% 8%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2020 2500250 9 0% 0% 22% 67% 11% 0%
2019 2500250 10 0% 0% 50% 40% 0% 10%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500250 17 0% 6% 29% 35% 6% 18%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500250 11 9% 18% 27% 45% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2500250 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500250 23 0% 0% 30% 52% 4% 13%
2014 2500250 16 0% 0% 31% 56% 6% 6%
2013 2500250 22 0% 5% 27% 55% 0% 14%
2012 2500250 19 0% 0% 37% 26% 21% 16%