Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 71 87.324% 92.537% 5.634%
2021 81 92.593% 94.937% 2.469%
2020 73 90.411% 92.958% 2.74%
2019 92 90.217% 93.258% 3.261%
2018 87 93.103% 95.294% 2.299%
2017 64 89.062% 90.476% 1.562%
2016 79 89.873% 93.421% 3.797%
2015 82 84.146% 85.185% 1.22%
2014 82 85.366% 87.5% 2.439%
2013 85 78.824% 84.81% 7.059%
2012 93 81.72% 90.476% 9.677%
2011 93 80.645% 84.27% 4.301%
2010 95 83.158% 84.946% 2.105%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 71
  87%
  93%
  6%
1353 80
  40%
  50%
  20%
2021 2500250 81
  93%
  95%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 73
  90%
  93%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 92
  90%
  93%
  3%
2018 2500250 87
  93%
  95%
  2%
1353 64
  25%
  25%
  0%
2017 2500250 64
  89%
  90%
  2%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2500250 79
  90%
  93%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 82
  84%
  85%
  1%
2014 2500250 82
  85%
  88%
  2%
2013 2500250 85
  79%
  85%
  7%
2012 2500250 93
  82%
  90%
  10%
2011 2500250 93
  81%
  84%
  4%
2010 2500250 95
  83%
  85%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 71 0% 0% 27% 61% 7% 6%
1353 80 0% 0% 0% 40% 40% 20%
2021 2500250 81 4% 1% 17% 70% 5% 2%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500250 73 3% 5% 60% 22% 7% 3%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500250 92 0% 0% 17% 73% 7% 3%
2018 2500250 87 0% 0% 20% 74% 5% 2%
1353 64 0% 0% 0% 25% 75% 0%
2017 2500250 64 0% 0% 27% 63% 9% 2%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2016 2500250 79 0% 1% 19% 70% 6% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500250 82 0% 0% 24% 60% 15% 1%
2014 2500250 82 1% 4% 22% 59% 12% 2%
2013 2500250 85 1% 0% 25% 53% 14% 7%
2012 2500250 93 1% 5% 18% 57% 9% 10%
2011 2500250 93 0% 0% 26% 55% 15% 4%
2010 2500250 95 1% 1% 14% 67% 15% 2%