Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 95 74.737% 78.889% 5.263%
2021 97 76.289% 76.289% 0%
2020 99 67.677% 69.072% 2.02%
2019 83 81.928% 82.927% 1.205%
2018 73 80.822% 84.286% 4.11%
2017 86 84.884% 87.952% 3.488%
2016 90 77.778% 80.46% 3.333%
2015 93 75.269% 76.923% 2.151%
2014 90 71.111% 71.111% 0%
2013 105 78.095% 78.846% 0.952%
2012 116 71.552% 74.775% 4.31%
2011 90 44.444% 54.795% 18.889%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 95
  75%
  79%
  5%
1353 64
  0%
  0%
  50%
2021 2500250 97
  76%
  76%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2020 2500250 99
  68%
  69%
  2%
2019 2500250 83
  82%
  83%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 73
  81%
  84%
  4%
1353 80
  20%
  25%
  20%
2017 2500250 86
  85%
  88%
  3%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2016 2500250 90
  78%
  80%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500250 93
  75%
  77%
  2%
2014 2500250 90
  71%
  71%
  0%
2013 2500250 105
  78%
  79%
  1%
2012 2500250 116
  72%
  75%
  4%
2011 2500250 90
  44%
  55%
  19%
4310935 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 95 1% 0% 12% 59% 20% 5%
1353 64 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2021 2500250 97 1% 3% 26% 44% 24% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2020 2500250 99 0% 1% 5% 59% 30% 2%
2019 2500250 83 0% 1% 17% 64% 17% 1%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500250 73 0% 0% 23% 52% 15% 4%
1353 80 0% 0% 0% 20% 60% 20%
2017 2500250 86 0% 1% 6% 77% 12% 3%
1353 80 0% 0% 0% 80% 0% 20%
2016 2500250 90 0% 0% 12% 66% 19% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500250 93 3% 2% 12% 58% 23% 2%
2014 2500250 90 1% 2% 22% 46% 29% 0%
2013 2500250 105 0% 0% 12% 66% 21% 1%
2012 2500250 116 0% 0% 9% 63% 24% 4%
2011 2500250 90 1% 0% 10% 33% 37% 19%
4310935 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%