Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 18 100% 100% 0%
2020 26 96.154% 100% 3.846%
2019 26 96.154% 100% 3.846%
2018 32 100% 100% 0%
2017 27 96.296% 100% 3.704%
2016 28 100% 100% 0%
2015 32 100% 100% 0%
2014 22 100% 100% 0%
2013 19 94.737% 100% 5.263%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 13
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500250 26
  96%
  100%
  4%
2019 2500250 26
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500250 27
  96%
  100%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 28
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 32
  100%
  100%
  0%
2014 2500250 22
  100%
  100%
  0%
2013 2500250 19
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 13 8% 15% 77% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500250 18 6% 11% 83% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500250 26 4% 12% 73% 8% 0% 4%
2019 2500250 26 4% 31% 58% 4% 0% 4%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500250 32 6% 38% 47% 9% 0% 0%
2017 2500250 27 4% 59% 33% 0% 0% 4%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2016 2500250 28 4% 29% 64% 4% 0% 0%
2015 2500250 32 6% 13% 81% 0% 0% 0%
2014 2500250 22 0% 5% 82% 14% 0% 0%
2013 2500250 19 0% 5% 79% 11% 0% 5%