Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 90% 100% 10%
2021 7 100% 100% 0%
2020 10 100% 100% 0%
2019 16 93.75% 100% 6.25%
2018 12 83.333% 90.909% 8.333%
2017 15 93.333% 93.333% 0%
2016 13 100% 100% 0%
2015 27 92.593% 96.154% 3.704%
2014 31 100% 100% 0%
2013 16 87.5% 93.333% 6.25%
2012 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 10
  90%
  100%
  10%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 7
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 10
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 16
  94%
  100%
  6%
2018 2500250 12
  83%
  91%
  8%
2017 2500250 15
  93%
  93%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500250 13
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 27
  93%
  96%
  4%
2014 2500250 31
  100%
  100%
  0%
2013 2500250 16
  88%
  93%
  6%
2012 2500250 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 10 0% 0% 50% 40% 0% 10%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500250 7 0% 0% 43% 57% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500250 10 0% 0% 70% 30% 0% 0%
2019 2500250 16 0% 0% 75% 19% 0% 6%
2018 2500250 12 0% 0% 50% 33% 8% 8%
2017 2500250 15 20% 0% 60% 13% 7% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500250 13 8% 15% 54% 23% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500250 27 4% 7% 37% 44% 4% 4%
2014 2500250 31 3% 0% 48% 48% 0% 0%
2013 2500250 16 0% 0% 50% 38% 6% 6%
2012 2500250 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%