Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 78 87.179% 91.892% 5.128%
2021 79 88.608% 90.909% 2.532%
2020 82 93.902% 97.468% 3.659%
2019 77 92.208% 92.208% 0%
2018 90 92.222% 96.512% 4.444%
2017 85 90.588% 98.718% 8.235%
2016 77 84.416% 95.588% 11.688%
2015 82 92.683% 98.701% 6.098%
2014 86 89.535% 100% 10.465%
2013 82 86.585% 97.26% 10.976%
2012 89 85.393% 100% 14.607%
2011 85 81.176% 94.521% 14.118%
2010 86 82.558% 92.208% 10.465%
2009 106 86.792% 93.878% 7.547%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 78
  87%
  92%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500250 79
  89%
  91%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500250 82
  94%
  97%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500250 77
  92%
  92%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500250 90
  92%
  97%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500250 85
  91%
  99%
  8%
2016 2500250 77
  84%
  96%
  12%
2015 2500250 82
  93%
  99%
  6%
2014 2500250 86
  90%
  100%
  10%
2013 2500250 82
  87%
  97%
  11%
2012 2500250 89
  85%
  100%
  15%
2011 2500250 85
  81%
  95%
  14%
2010 2500250 86
  83%
  92%
  10%
2009 2500250 106
  87%
  94%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 78 0% 0% 17% 71% 8% 5%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500250 79 0% 0% 49% 39% 9% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500250 82 4% 1% 52% 37% 2% 4%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2019 2500250 77 5% 32% 45% 9% 8% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500250 90 4% 0% 53% 34% 3% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500250 85 5% 6% 45% 35% 1% 8%
2016 2500250 77 4% 3% 32% 45% 4% 12%
2015 2500250 82 5% 1% 34% 52% 1% 6%
2014 2500250 86 5% 2% 38% 44% 0% 10%
2013 2500250 82 5% 6% 30% 45% 2% 11%
2012 2500250 89 4% 3% 33% 45% 0% 15%
2011 2500250 85 4% 4% 48% 26% 5% 14%
2010 2500250 86 0% 2% 42% 38% 7% 10%
2009 2500250 106 3% 3% 53% 28% 6% 8%