Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 88 87.5% 89.535% 2.273%
2021 84 86.905% 87.952% 1.19%
2020 95 87.368% 87.368% 0%
2019 80 72.5% 76.316% 5%
2018 91 96.703% 100% 3.297%
2017 89 91.011% 92.045% 1.124%
2016 78 93.59% 97.333% 3.846%
2015 82 92.683% 96.203% 3.659%
2014 83 90.361% 91.463% 1.205%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 88
  88%
  90%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500250 84
  87%
  88%
  1%
2020 2500250 95
  87%
  87%
  0%
2019 2500250 80
  72%
  76%
  5%
2018 2500250 91
  97%
  100%
  3%
2017 2500250 89
  91%
  92%
  1%
2016 2500250 78
  94%
  97%
  4%
2015 2500250 82
  93%
  96%
  4%
2014 2500250 83
  90%
  91%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 88 0% 0% 16% 72% 10% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500250 84 2% 2% 40% 42% 12% 1%
2020 2500250 95 3% 0% 35% 49% 13% 0%
2019 2500250 80 3% 0% 24% 46% 23% 5%
2018 2500250 91 2% 0% 31% 64% 0% 3%
2017 2500250 89 3% 0% 43% 45% 8% 1%
2016 2500250 78 5% 5% 42% 41% 3% 4%
2015 2500250 82 4% 0% 52% 37% 4% 4%
2014 2500250 83 5% 0% 43% 42% 8% 1%