Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 74 98.649% 100% 1.351%
2021 72 94.444% 95.775% 1.389%
2020 78 97.436% 100% 2.564%
2019 76 94.737% 97.297% 2.632%
2018 65 98.462% 98.462% 0%
2017 71 97.183% 97.183% 0%
2016 73 98.63% 98.63% 0%
2015 74 95.946% 98.611% 2.703%
2014 68 97.059% 98.507% 1.471%
2013 69 97.101% 98.529% 1.449%
2012 69 98.551% 100% 1.449%
2011 82 95.122% 97.5% 2.439%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500253 74
  99%
  100%
  1%
2504022 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2021 2500253 72
  94%
  96%
  1%
1353 48
  0%
  0%
  33%
2020 2500253 78
  97%
  100%
  3%
2019 2500253 76
  95%
  97%
  3%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2018 2500253 65
  98%
  98%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2500253 71
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500253 73
  99%
  99%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500253 74
  96%
  99%
  3%
2014 2500253 68
  97%
  99%
  1%
2013 2500253 69
  97%
  99%
  1%
2012 2500253 69
  99%
  100%
  1%
2011 2500253 82
  95%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500253 74 5% 0% 65% 28% 0% 1%
2504022 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2021 2500253 72 1% 3% 39% 51% 4% 1%
1353 48 0% 0% 0% 0% 67% 33%
2020 2500253 78 5% 8% 64% 21% 0% 3%
2019 2500253 76 4% 3% 61% 28% 3% 3%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2018 2500253 65 3% 12% 63% 20% 2% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500253 71 4% 7% 68% 18% 3% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500253 73 5% 12% 64% 16% 1% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500253 74 5% 15% 50% 26% 1% 3%
2014 2500253 68 1% 9% 59% 28% 1% 1%
2013 2500253 69 4% 4% 71% 17% 1% 1%
2012 2500253 69 3% 10% 64% 22% 0% 1%
2011 2500253 82 0% 7% 71% 17% 2% 2%