UAB

Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000589 Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 0% 0% 100%
2013 88% 100% 12%
2012 94% 100% 6%
2011 98% 100% 2%
2010 97% 100% 3%
2009 95% 98% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2014 0 0 0 0 0
2013 0 0 36 64 0
2012 7 15 58 19 0
2011 5 12 67 16 0
2010 8 12 65 15 0
2009 6 16 42 33 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np