Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2014 0%
0h
55%
12h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
45%
10h
22h
2013 0%
0h
72%
43h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
28%
17h
60h
2012 17%
219h
36%
466h
15%
200h
14%
185h
3%
35h
16%
203h
1306h
2011 20%
384h
30%
566h
23%
446h
7%
142h
2%
32h
18%
346h
1917h
2010 20%
175h
36%
316h
16%
141h
17%
148h
1%
10h
10%
87h
875h
2009 13%
99h
25%
196h
20%
154h
2%
17h
5%
37h
35%
268h
772h
2008 12%
58h
30%
149h
24%
119h
13%
66h
0%
0h
21%
103h
496h