Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 129 40
2022 134 40
2021 175 40
2020 154 40
2019 121 40
2018 129 40
2017 137 40
2016 151 40
2015 98 40
2014 105 40
2013 96 50