UAB

Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Dades DGU
  • PRO000002945 Graduat en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles (PLA FICTICI)
  • GRAU00000657 Graduat en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
Crèdits: 180

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 79% 85% 7%
2021 80% 87% 7%
2020 79% 86% 9%
2019 75% 83% 10%
2018 74% 85% 13%
2017 76% 95% 20%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 6 31 45 15
2021 3 7 35 41 13
2020 3 7 37 39 14
2019 3 8 38 34 17
2018 3 2 37 43 15
2017 0 4 33 58 5
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104535 Bases de Dades 65 2 0 6 47 9 1 85% 86% 2%
104527 Bases per a la Geoinformació 66 2 2 33 10 4 14 72% 92% 21%
104540 Ciència de Dades 53 2 0 13 29 8 1 83% 85% 2%
104526 Demografia, Societat i Economia Urbana 70 2 1 7 40 9 11 71% 85% 16%
104534 Digitalització i Microcontroladors 63 0 0 11 46 6 0 90% 90% 0%
104522 Fluxos de Matèria i Energia 65 2 1 14 34 10 4 78% 84% 6%
104523 Fonaments d'Electrònica 72 0 1 12 20 26 13 46% 56% 18%
104533 Geodèsia i Sistemes de Localització 54 1 0 3 45 4 0 92% 92% 0%
104528 Gestió Ambiental de l'Energia i Dels Recursos 68 1 0 18 25 8 16 65% 85% 24%
104531 Gestió Empresarial i de Projectes 50 3 10 19 18 0 0 100% 100% 0%
104541 Gestió Pública i Polítiques Urbanes 47 2 0 21 18 3 1 91% 93% 2%
104524 Informàtica 82 1 1 6 34 35 5 51% 55% 6%
104538 Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi 49 2 10 14 21 0 2 96% 100% 4%
104529 Instrumentació i Sensors 66 3 1 25 14 11 12 65% 80% 18%
104525 Introducció a la Ciutat Contemporània 65 0 1 9 45 8 2 85% 87% 3%
104521 Matemàtiques 73 2 1 11 21 35 3 48% 50% 4%
104542 Mobilitat, Logística i Transport 45 2 2 34 7 0 0 100% 100% 0%
104543 Modelització i Simulació de Sistemes Urbans 44 0 0 6 34 2 2 91% 95% 5%
104550 Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana 18 1 5 7 2 0 3 83% 100% 17%
104547 Planejament Territorial i Urbanístic 27 1 4 7 15 0 0 100% 100% 0%
106545 Pràctiques Externes 39 2 25 9 1 0 2 95% 100% 5%
104532 Procés d'Urbanització: Sistemes i Morfologia Urbana 48 0 2 10 29 7 0 85% 85% 0%
104530 Programació d'Aplicacions a Internet 86 3 3 10 32 23 14 56% 68% 16%
104554 Programació d'Aplicacions Mòbils 13 1 4 3 5 0 0 100% 100% 0%
104553 Robòtica a la Ciutat Intel·ligent 26 0 1 16 6 1 2 88% 96% 8%
104539 Seguretat i Privacitat Dels Sistemes d'Informació 52 0 0 29 17 5 1 88% 90% 2%
104544 Sistemes Ciberfísics 43 1 1 12 25 3 1 91% 93% 2%
104537 Sistemes de Comunicació 52 1 3 14 30 2 2 92% 96% 4%
104536 Sistemes d'Informació Geogràfica 54 1 0 26 18 6 3 83% 88% 6%
104545 Sistemes Distribuïts 45 0 0 23 18 3 1 91% 93% 2%
104552 Tecnologies d'RFID i Sistemes de Sensors 29 1 4 23 0 1 0 97% 97% 0%
104548 Teledetecció per als Sistemes Urbans 19 0 0 5 9 2 3 74% 88% 16%
106546 Treball de Final de Grau 54 2 17 30 0 5 0 91% 91% 0%