Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 79.14% 61.68%
2021 80.39% 72.18%
2020 78.55% 70.12%
2019 74.81% 65.43%
2018 73.99% 72.13%
2017 76.29% 76.29%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats