Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 50% %
2013 60% %
2012 89.52% 92.77%
2011 93.56% 94.52%
2010 86.08% 86.84%
2009 88.35% 89.78%
2008 91.02% 90.93%
2007 87.88% 87.88%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats