Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 82 67.073% 67.073% 0%
2021 87 75.862% 80.488% 5.747%
2020 82 68.293% 69.136% 1.22%
2019 91 81.319% 87.059% 6.593%
2018 79 73.418% 74.359% 1.266%
2017 96 76.042% 76.842% 1.042%
2016 89 59.551% 66.25% 10.112%
2015 96 71.875% 74.194% 3.125%
2014 94 58.511% 65.476% 10.638%
2013 115 71.304% 80.392% 11.304%
2012 102 48.039% 52.128% 7.843%
2011 102 47.059% 59.259% 20.588%
2010 116 60.345% 77.778% 22.414%
2009 99 54.545% 70.13% 22.222%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 1
  0%
  0%
  100%
2500097 82
  67%
  67%
  0%
7000050 22
  86%
  86%
  0%
7000351 23
  70%
  70%
  0%
2021 2500097 87
  76%
  80%
  6%
7000050 19
  89%
  89%
  0%
7000351 20
  80%
  80%
  0%
2020 2500097 82
  68%
  69%
  1%
7000050 20
  95%
  100%
  5%
7000351 21
  81%
  81%
  0%
2019 2500097 91
  81%
  87%
  7%
7000050 24
  100%
  100%
  0%
7000351 26
  96%
  96%
  0%
2018 2500097 79
  73%
  74%
  1%
7000050 19
  89%
  94%
  5%
7000351 25
  76%
  83%
  8%
2017 2500097 96
  76%
  77%
  1%
2016 2500097 89
  60%
  66%
  10%
2015 2500097 96
  72%
  74%
  3%
2014 2500097 94
  59%
  65%
  11%
2013 2500097 115
  71%
  80%
  11%
2012 2500097 102
  48%
  52%
  8%
2011 2500097 102
  47%
  59%
  21%
2010 2500097 116
  60%
  78%
  22%
2009 2500097 99
  55%
  70%
  22%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500097 82 0% 0% 12% 55% 33% 0%
7000050 22 0% 0% 32% 55% 14% 0%
7000351 23 0% 0% 13% 57% 30% 0%
2021 2500097 87 0% 0% 6% 69% 18% 6%
7000050 19 0% 0% 21% 68% 11% 0%
7000351 20 0% 0% 10% 70% 20% 0%
2020 2500097 82 1% 1% 11% 55% 30% 1%
7000050 20 20% 0% 30% 45% 0% 5%
7000351 21 0% 5% 24% 48% 19% 0%
2019 2500097 91 0% 0% 16% 65% 12% 7%
7000050 24 4% 0% 54% 42% 0% 0%
7000351 26 0% 0% 62% 35% 4% 0%
2018 2500097 79 3% 0% 6% 65% 25% 1%
7000050 19 0% 0% 32% 58% 5% 5%
7000351 25 4% 0% 16% 56% 16% 8%
2017 2500097 96 1% 0% 5% 70% 23% 1%
2016 2500097 89 2% 0% 10% 47% 30% 10%
2015 2500097 96 1% 5% 20% 46% 25% 3%
2014 2500097 94 0% 1% 9% 49% 31% 11%
2013 2500097 115 2% 1% 14% 55% 17% 11%
2012 2500097 102 2% 2% 10% 34% 44% 8%
2011 2500097 102 2% 2% 10% 33% 32% 21%
2010 2500097 116 2% 5% 9% 44% 17% 22%
2009 2500097 99 3% 0% 14% 37% 23% 22%