Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 96% 100% 4%
2021 26 88.462% 100% 11.538%
2020 18 100% 100% 0%
2019 29 96.552% 100% 3.448%
2018 36 91.667% 100% 8.333%
2017 40 95% 100% 5%
2016 26 92.308% 100% 7.692%
2015 23 100% 100% 0%
2014 25 92% 100% 8%
2013 25 92% 100% 8%
2012 25 96% 100% 4%
2011 32 84.375% 100% 15.625%
2010 17 88.235% 100% 11.765%
2009 25 84% 100% 16%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 1
  100%
  100%
  0%
2500097 25
  96%
  100%
  4%
7000050 4
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 26
  88%
  100%
  12%
7000050 5
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 18
  100%
  100%
  0%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
7000351 3
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 29
  97%
  100%
  3%
7000050 3
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 36
  92%
  100%
  8%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
7000351 2
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 40
  95%
  100%
  5%
2016 2500097 26
  92%
  100%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 23
  100%
  100%
  0%
2014 2500097 25
  92%
  100%
  8%
2013 2500097 25
  92%
  100%
  8%
2012 2500097 25
  96%
  100%
  4%
2011 2500097 32
  84%
  100%
  16%
2010 2500097 17
  88%
  100%
  12%
2009 2500097 25
  84%
  100%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500097 25 0% 16% 80% 0% 0% 4%
7000050 4 50% 50% 0% 0% 0% 0%
7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500097 26 8% 23% 50% 8% 0% 12%
7000050 5 0% 100% 0% 0% 0% 0%
7000351 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500097 18 6% 22% 72% 0% 0% 0%
7000050 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
7000351 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500097 29 3% 45% 48% 0% 0% 3%
7000050 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
7000351 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500097 36 3% 17% 72% 0% 0% 8%
7000050 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
7000351 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2017 2500097 40 5% 28% 63% 0% 0% 5%
2016 2500097 26 0% 23% 65% 4% 0% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500097 23 0% 30% 61% 9% 0% 0%
2014 2500097 25 4% 16% 64% 8% 0% 8%
2013 2500097 25 8% 28% 32% 24% 0% 8%
2012 2500097 25 4% 16% 44% 32% 0% 4%
2011 2500097 32 0% 25% 47% 13% 0% 16%
2010 2500097 17 6% 12% 35% 35% 0% 12%
2009 2500097 25 4% 28% 32% 20% 0% 16%