UAB

Grau en Matemàtiques

Dades DGU
  • GRAU00000031 Graduat en Matemàtiques
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 81% 87% 7%
2021 82% 88% 7%
2020 84% 89% 5%
2019 82% 88% 7%
2018 74% 82% 10%
2017 73% 82% 11%
2016 67% 78% 14%
2015 68% 80% 15%
2014 61% 74% 17%
2013 64% 79% 19%
2012 57% 75% 24%
2011 52% 73% 29%
2010 57% 77% 26%
2009 63% 81% 22%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 6 28 49 13
2021 3 7 32 45 12
2020 2 6 33 47 11
2019 2 7 33 45 12
2018 2 5 24 50 18
2017 3 3 22 54 18
2016 2 5 22 48 22
2015 2 6 25 46 20
2014 3 6 19 46 26
2013 3 6 21 49 21
2012 4 7 18 46 25
2011 3 8 22 40 27
2010 4 8 27 38 23
2009 5 9 28 40 19
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100112 Àlgebra Commutativa 13 1 1 4 5 0 2 85% 100% 15%
100088 Àlgebra Lineal 69 3 1 18 33 3 11 80% 95% 16%
100103 Anàlisi Complexa i de Fourier 72 2 1 9 44 11 2 81% 84% 3%
100111 Anàlisi Harmònica 10 1 4 4 0 0 1 90% 100% 10%
100094 Anàlisi Matemàtica 85 2 0 7 56 7 12 77% 90% 14%
100110 Anàlisi Real i Funcional 19 3 0 5 10 1 0 95% 95% 0%
100113 Aritmètica 12 1 0 3 4 0 4 67% 100% 33%
100093 Càlcul en Diverses Variables i Optimització 73 2 0 5 33 25 8 55% 62% 11%
100120 Càlcul Numèric 12 3 1 1 6 0 1 92% 100% 8%
102364 Creació d'Empreses 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
103146 Creativitat Publicitària 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
102343 Economia de l'Empresa I 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100091 Eines Informàtiques per a les Matemàtiques 75 1 6 21 20 21 6 64% 70% 8%
100100 Equacions Diferencials i Modelització I 64 2 2 9 37 9 4 79% 85% 6%
100101 Equacions Diferencials i Modelització II 61 1 5 9 40 0 6 90% 100% 10%
100119 Equacions en Derivades Parcials 9 2 3 3 1 0 0 100% 100% 0%
100105 Estadística 53 1 4 20 20 1 7 85% 98% 13%
106081 Estadística Matemàtica 5 0 0 5 0 0 0 100% 100% 0%
100096 Estructures Algebràiques 77 3 0 15 35 15 8 70% 78% 10%
100090 Física 63 0 1 11 39 5 7 81% 91% 11%
100089 Fonaments de les Matemàtiques 71 2 2 10 36 20 1 70% 71% 1%
100087 Funcions de Variable Real 80 2 0 2 43 26 6 59% 64% 8%
100107 Geometria Diferencial 54 1 1 16 33 2 1 94% 96% 2%
100095 Geometria Lineal 55 0 0 12 39 2 1 94% 96% 2%
101123 Gestió de Projectes d'Intervenció Social II 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100133 Gestió Financera 18 0 0 16 1 1 0 94% 94% 0%
106082 Història de les Matemàtiques 16 0 8 8 0 0 0 100% 100% 0%
100121 Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials 5 1 1 3 0 0 0 100% 100% 0%
102355 Investigació Comercial I 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100125 Investigació Operativa 21 1 2 11 6 0 1 95% 100% 5%
100097 Mètodes Numèrics 62 1 5 20 29 0 7 89% 100% 11%
100123 Mostreig Estadístic 5 0 0 1 4 0 0 100% 100% 0%
100109 Pràctiques en Empreses 34 3 20 11 0 0 0 100% 100% 0%
100104 Probabilitat i Modelització Estocàstica 66 1 1 6 41 15 1 75% 77% 2%
100116 Processos Estocàstics 19 2 2 6 8 1 0 95% 95% 0%
100126 Programació Avançada 30 1 3 12 11 0 3 90% 100% 10%
100098 Seminari de Matemàtica Discreta 54 0 0 12 41 1 0 98% 98% 0%
100124 Sèries Temporals 7 0 0 5 2 0 0 100% 100% 0%
100118 Sistemes Dinàmics 17 1 2 5 8 1 0 94% 94% 0%
100099 Taller de Modelització 61 3 0 41 10 4 3 89% 93% 5%
100092 Temes de Ciència Actual 60 0 5 46 3 0 6 90% 100% 10%
100127 Tendències Actuals de les Matemàtiques 9 0 1 6 0 0 2 78% 100% 22%
100102 Teoria de Galois 59 1 1 6 34 13 4 71% 76% 7%
100106 Topologia 63 0 0 10 28 17 6 62% 69% 10%
100114 Topologia de Varietats 15 2 8 4 1 0 0 100% 100% 0%
100108 Treball Final de Grau 54 3 12 24 12 0 3 94% 100% 6%